Kontakt oss


Kontakt oss på epost: post@konsertvikua.no

Musikkrådet


Det er Musikkrådet i Østre Toten kommune som står ansvarlig for arrangementet Konsertvikua 2013.
Musikkrådet har egen hjemmeside (http://www.musikk.no/ostre-toten/.

E-postadresse til Musikkrådet er: toten.musikkrad@gmail.com.