Totens Sparebank


Pasted Graphic

Totens Sparebank er den eneste selvstendige lokalbanken i Toten/Gjøvik-distriktet. Vårt primærområde er Mjøsområdet, og våre kunder betjenes gjennom 5 kontorer i Østre og Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar. 
Vi som arbeider i banken har sterk tro på at lokalbankens nærhet til kundene er en styrke i konkurransen med de store bankene, og gleder oss over utviklingen samtidig som vi ser for oss en spennende og krevende fremtid med stadig skarpere konkurranse.

Millioner til lokalsamfunnet
Totens Sparebank har nedfelt i vår strategi at vi skal bidra til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og arbeide, og vi gir årlig ca 7 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og "gaver til allmennyttige formål».

Vi har ca 70 sponsoravtaler med lokale klubber, lag og foreninger, og får årlig rundt 300 søknader til vårt gavefond.
Profilhuset Grafisk


PG_LOGO_CMYK
Profil Grafisk AS er en totalleverandør innen skilt, dekor, profilering og grafiske tjenester.
Vi holder til i Kolbu på Østre Toten, men har kunder over hele landet; alt fra private til små og store bedrifter, samt andre skiltmakere og reklamebyråer.
Profil Grafisk består av 16 motiverte ansatte som kan hjelpe deg med alt fra design, foto og layout til produksjon og montering.
Ring oss, eller kom innom, så hjelper vi deg gjerne.


Østre Toten kommune

Konsertvikua

Med sine i underkant 15.000 innbyggere ligger Østre Toten sentralt plassert på vestsiden av Mjøsa, langs fylkesveg 33 mellom Minnesund og Gjøvik.
Kulturskolen Mjølkefabrikken har ei elevgruppe på nærmere 400 barn og unge, som ukentlig får sin undervisning innen musikk, bildende kunst, dans og teater. Kommunen er blitt kåret til årets Kulturskolekommune.